Krátké video animace, Intra/Outra

Implementaci svého loga do videa si můžete objednat zde